เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
นักศึกษา
STUDENT
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ข่าวสาร/ทุนการศึกษา เอกสาร / ดาวน์โหลด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปฏิทินการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวสาร/ทุนการศึกษา

UNDERGRADUATE
นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องทุนการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้ที่
งานกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารงานทั่วไป (สำนักงานคณบดี ชั้น 1)
โดยติดต่อได้กับ คุณธัญญนันทน์ ศรีจั่นเพชร (พี่เอ) และ คุณสมทรง ธรฤทธิ์ (คุณป้าสมทรง)
หรือ โทร 02-329-8000 ต่อ 3532


คุณธัญญนันทน์ ศรีจั่นเพชร
(พี่เอ)
คุณสมทรง ธรฤทธิ์
(คุณป้าสมทรง)